Процедури за рехабилитация център „Надежда“

Тялото има невероятни механизми за възстановяване, но често се нуждае от малко помощ. В основата на съвременната кинезетерапия стои принципът „Лечение чрез движение“.

Процедурите за възстановяване засягат опорно-двигателни проблеми и ограничения, мускулни напрежения и заболявания на нервната система. Подходящи са още за хора, които са претърпели инциденти, сърдечни, мозъчни и травматологични и други проблеми след медицинско лечение. Предлагаме и отлични условия за поддържане на добро физическо здраве, които биха се отразили добре на всеки.

Двигателни упражненията и рехабилитация след травми са в основата на бързото връщане към пълноценния начина на живот. В комбинация с другите физиотерапевтични процедури те целят бързото компенсиране на ефектите от обездвижването и възобновяване на подвижността, стабилността и мускулите.

Лекарствата често лекуват симптомите, но не и причината за заболяването. Ние анализираме източника и използваме природо съобразни методи в комбинация с уреди за активно раздвижване от ново поколение.

Социални дейности в Рехабилитационен център „Надежда“

Екипът ни разполага с експерт Социални дейности. Неговата роля е да консултира и преценява от каква точно услуга се нуждаят пациентите. Имаме за цел тяхното активно включване в обществения живот, затова предлагаме не просто програми за рехабилитация, а пряка форма на подкрепа.

Обучения и семинари на различни теми от Хуманното здравеопазване предоставят полезна информация на посетителите на Рехабилитационен център „Надежда“.

Специална грижа за хора в неравностойно положение

Предлагаме услуги предназначени за деца с увреждания или специални потребности, както и пациенти със заболявания на сърдечно-съдовата система или опорно-двигателния апарат.

Имаме преференциални условия за хора в неравностойно положение и маргинални общности. По този начин правим възможно реализирането на способностите им, въпреки тяхното финансовото състояние.

Нашите професионалисти анализират състоянието на пациента, за да стигнат до най-правилното решение за всеки един случай. По този начин изграждаме индивидуален подход, който работи за конкретните нужди на човека.

В хода на ежедневната си дейност създаваме възможности за социална интеграция за уязвими лица и групи, както и за такива в ситуация на временна нетрудоспособност .

Предоставят се и социални услуги за трудноподвижни или възрастни хора по домове, здравни заведения, социални институции и други в област Смолян.