ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ – BG16RFOP002-2.024-2073-C01

Проект и главна цел: №BG16RFOP002.024-2073-C01 „Реализация на предприемаческа идея – „Център за рехабилитация“ в „Комплексна социална услуга Надежда“ ЕООД“.

Главната цел на проекта е създаване и реализиране на предприемаческа идея от сектор на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020г., изведен като приоритетен за създаване и развитие на ново предприятие „Комплексна социална услуга „Надежда“ ЕООД.

Бенефициент: „Комплекс Социални услуги Надежда“ ЕООД

Обща стойност: 212 236,00 лв. от които 144 320, 48 лв. европейско и 25 468,32 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.08.2019 г.
Край: 29.09.2020 г.