Цени

Код на процедурата Процедура Цена
2 Първичен преглед 25
2 Вторичен преглед 15
2 Измерване на кръвно 5
2 Манипулация венозна и мускулна 5
2 Мануална терапия 20
Светлинно-лечебни процедури
3 Облъчване със солукс на една област 4
Инхалации
3 Индивидуални инхалации с различни процедури 5
Индивидуални кинезотерапевтични процедури
3 Аналитични гимнастика 8
3 Лечебна гимнастика със специализирани методики голен и долен крайник 5
3 Частичен лечебен масаж гръб, яка , крайници 18
3 Цялостен лечебен масаж 40
3
Екстензионни упражнения
10
Електротерапия
3 Терапия с  високочестотни ел. магн. вълни на едно поле 5
3 Терапия с високочест. ел. магн. вълни на повече полета – на всяко следващо по 5
3 Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза 5
3 Ултразвук на едно поле 6
3 Ултразвук на повече полета – на всяко следващо поле по 4
Код на процедурата Процедура Цена
2 Първичен преглед 25
2 Вторичен преглед 15
2 Измерване на кръвно 5
2 Манипулация венозна и мускулна 5
2 Мануална терапия 20
Светлинно-лечебни процедури
3 Облъчване със солукс на една област 4
Инхалации
3 Индивидуални инхалации с различни процедури 5
Индивидуални кинезотерапевтични процедури
3 Аналитични гимнастика 8
3 Лечебна гимнастика със специализирани методики голен и долен крайник 5
3 Частичен лечебен масаж гръб, яка , крайници 20
3 Цялостен лечебен масаж 50
3
Екстензионни упражнения
10
Електротерапия
3 Терапия с  високочестотни ел. магн. вълни на едно поле 6
3 Терапия с високочест. ел. магн. вълни на повече полета – на всяко следващо по 6
3 Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза 6
3 Ултразвук на едно поле 6
3 Ултразвук на повече полета – на всяко следващо поле по 6